måndag 24 oktober 2016

Trafikvecka

Information om trafikveckan v.45


Hej!
Under nuvarande hösttermin har vi på Norra skolan fått till oss från föräldrar, boende i vårt närområde och vår personal att många av våra elever har brister i sina kunskaper om hur man ska agera och bete sig i trafiken. Det vi har fått till oss är att eleverna inte använder sig av de övergångsställen som finns, äldre elever skjutsar yngre syskon med sina cyklar, elever slarvar med att använda cykelhjälm mm.
Under v.45 kommer vi därför att ha en temavecka där temat är trafik. Vi kommer då att ta upp i klasserna vilka regler som gäller i trafiken men också hur man bör bete sig i trafiken och vilka konsekvenserna kan bli om man inte följer de regler som finns.
Varje morgon kl 07:45 under den här veckan kommer även personalen att finnas ute vid de övergångsställen som finns vid vår skola men även vid alla infarter som leder till skolan. Syftet med detta är att upplysa och hjälpa de elever som har svårt att komma ihåg vad som gäller i trafiken men även också att uppmärksamma de elever som agerar på ett korrekt sätt. Vid dessa tillfällen kommer personalen att ha på sig sina västar som de har när de har rastvakt.
Vi behöver även er hjälp med att få ordning på trafiksituationen kring vår skola. Prata med barnen om hur man ska agera i trafiken (ex. använda övergångsställen, se sig för när man går över gator, använda cykelhjälm mm). Tillsammans kan vi få till en bättre trafiksituation kring vår skola.
Tack för hjälpen!
Andreas Müller
Rektor Norra skolan


Ni vet väl om att Norra skolan finns på Facebook? Där kan ni också ta del av vad som händer i skolans verksamhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar