onsdag 19 oktober 2016

Information om skrämmande clowner


Information kring skrämmande clowner

Den senaste tidens händelser med skrämmande clowner kan kräva att skolan agerar. Här nedan finns en plan för hur skolorna ska gå tillväga.

 Vi följer den handlingsplan mot hot och våld som finns vid skolorna


1.       Vi uppmärksammar den uppkomna situationen angående clowner.

2.       Rektor sammankallar personal från elevhälsoteamet som bedömer behov av stöd till berörda elever och klasser.

3.        Rektor informerar samtlig personal och följer upp situationens utveckling.

4.       Pedagoger ansvarar för att information går vidare till elever och samtliga vårdnadshavare.

5.       Trygghetsteamet kopplas in med omedelbar verkan för att ta reda på var eventuella hot finns och hur vi kan möta dem.

6.       Vårdnadshavare informeras kontinuerligt.

7.       Rektor vidtar nödvändiga åtgärder, som kan innebära eventuellt stöd till elever.

8.       Ökade vuxennärvaro på rasterna.

Kristina Stenvall

Verksamhetschef grundskola

Kathrin Thomas

Elevhälsochef
 
 
 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar