fredag 2 juni 2017

Samarbete från 0-100

Vi avslutade sista lektionen med grupparbete och lägga talföljd. Samarbetet så olika ut i grupperna men gemensamt i alla grupper var: engagemang, delaktighet, intresse och glädje. Klassrummet fylldes med härligt småprat. En bra dag, som många andra helt enkelt 😊

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar